fbpx
31 јануара, 2017

O NLP-u

ŠTA JE NLP?

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) je metodologija koja proučava način na koji izuzetno uspešni ljudi postižu fantastične rezultate i uspeh u bilo kojoj oblasti i podučava druge ljude tim veštinama, tehnikama i obrascima ponašanja i razmišljanja, vodeći računa da budete u skladu sa samim sobom i sa svojim okruženjem. NLP je ključ za aktiviranje unutrašnjeg potencijala osobe i postizanje željene promene.

 

NLP – METODA ZA LIČNI RAZVOJ I PROSPERITET

70 ih god. 20-og veka dvojica mladih genijalnih naučnika: Richard Bandler – student matematike, informatike i psihologije i John Grinder – univerzitetski profesor lingvistike vršili su istraživanje na temu, šta je ključna razlika između uspešnih i manje uspešnih ljudi. Pitali su se kako mogu da otkriju ključne elemente uspeha i tako da ih opišu, a da ih drugi ljudi mogu naučiti. Proučavali su kako uspešni ljudi komuniciraju sami sa sobom i drugim ljudima. Kako se motivišu, kako donose odluke, kako uče…

 

POJAM NLP SE SASTOJI IZ TRI DELA:

Neuro – se odnosi na nervni sistem i kako komuniciramo sa drugim ljudima putem naših 5 čula: vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa. Tako primamo informacije i na osnovu toga kreiramo našu realnost.

Lingvističko – se odnosi na način kako koristimo jezičke obrasce u svakodnevnom govoru i kako se kroz govor može uticati na predstave drugih ljudi. Reči koje koristimo utiču na naš način razmišljanja, na naše raspoloženje, način ponašanja, na stavove i akcije. Takođe vrše uticaj i na naše sagovornike.

Programiranje – se odnosi na unutrašnje procese, tj. programe razmišljanja, osećanja i ponašanja i mogućnost da određene obrasce ponašanja koji nam nisu korisni možemo zameniti korisnijim (u skladu sa ciljevima koje želimo da postignemo).

 

KAKO NLP KORISTI MLADIMA?

Možda vaš tinejdžer ima tremu pred test ili javni nastup?

Ili nije motivisan da uči?

Možda biste želeli da nauči da upravlja sopstvenim emocijama?

Da li biste želeli da znate kako da vaš tinejdžer bude još uspešniji u školi, sportu, komunikaciji sa drugima; motivisan da ostvari bilo koji cilj; da poveća svoje samopouzdanje i veru u uspeh?

  • NLP se sve više primenjuje u obrazovanju – otkrivanjem omiljenog stila učenja i primenom određenih tehnika učenja, mladi uče brže, lakše i efikasnije. A angažovanjem obe moždane hemisfere učenje postaje zabavno.
  • NLP razotkriva modele razmišljanja, učenja i motivacije vašeg deteta, kako obradjuje informacije i kako to utiče na ponašanje.
  • NLP se primenjuje za poboljšanje komunikacije sa samim sobom i sa okruženjem (roditeljima, vršnjacima, nastavnicima…), a samim tim pomaže mladima da uspostave i kvalitetnije međuljudske odnosa.
  • Uz pomoć NLP mladi mogu da nauče kako da se brzo pomere iz trenutnog u željeno stanje, kako da definišu i ostvare svoje ciljeve, da aktiviraju svoj unutrašnji potencijal (resurse).
  • NLP otkriva samonametnuta ograničenja i pomaže da se usvoje nova, podržavajuća uverenja.
  • Predstavlja efikasan metod u borbi protiv stresa i mentalnih blokada. Zahvaljujući svojim metodama vodi mlade do moćnih, pozitivnih i kreativnih stanja svesti čineći da veruju u sebe i svoj uspeh na bilo kom polju.

 

ZAŠTO DECA I MLADI DOBRO REAGUJU NA NLP?

Mladi su poput sunđera – oni upijaju nove ideje i spremni su da prigrle promene i nove izbore. Oni nisu ogorčeni zbog negativnih iskustava i ograničavajućih uverenja. Mladi su otvoreni i spremni da uče.

  • NLP tehnike i vežbe su jednostavne i lake za upotrebu i mogu da se primene svuda – u školi,kod kuće, bilo gde.
  • NLP je pozitivan – ključ je da se fokusiramo na ono što želimo (a ne na ono što ne želimo), da se fokusiramo na ono što je dobro, da modelujemo izvrsnost, kroz usvajanje određenih obrazaca ponašanja i razmišljanja.
  • Podučavamo decu i mlade da nema neuspeha. Neuspeh je samo povratna informacija, učenje da sledeći put urade nešto drugačije. Možete li samo da zamislite koliko je to podržavajuće uverenje za jednu mladu osobu.
  • Mi deci nudimo izbor. A što više izbora imaju, to su fleksibilniji i imaju više kontrole u bilo kojoj situaciji.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezano za NLP i želite da znate kako može pomoći vama i vašem detetu, pošaljite nam poruku ili nas kontaktirajte.

 

REKLI SU O NLP-U…

 

OBLASTI PRIMENE NLP-A: Obrazovanje, vaspitanje, sport, zdravstvo, prodaja, pregovaranje, menadžment, psihoterapija, coaching i mnoge druge…