O NAMA

ZAŠTO BAŠ NLP ZA MLADE?

Mi smo prvi NLP trening centar za decu i mlade u Srbiji.
Već 10 godina uspešno realizujemo NLP Treninge i radionice za decu i mlade.
Od 2013. godine naše edukacije je pohađalo više hiljada zadovoljnih polaznika.
Naš autorski program “Trening NLP za decu i Trening NLP za tinejdžere” je prva edukacije te vrste za decu i mlade u Srbiji.
Iva Pavlović Pušica je osnivač Centra za edukaciju i lični razvoj NLP za Mlade, profesionalni Coach specijalizovan za rad sa decom i mladima, NLP Master, Energetski psiholog, profesor. Iva je profesionalac sa devetnaestogodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima u formalnom i neformalnom obrazovanju. Autor je i realizator prvog NLP Treninga za decu i tinejdžere u Srbiji i prve NLP edukacije za rad sa decom i tinejžerima u Srbiji.
Naš program obuhvata moćne NLP i coaching tehnike, najnovija saznanja iz psihologije i tehnike super učenja. Ujedno – sve ono što je potrebno jednom detetu i mladoj osobi kako bi savladala mnogobrojne izazove tokom odrastanja i unapredila svoj život u svim segmentima koji su važni.

Ukoliko želite da vaše dete bude uspešnije u školi, sportu, komunikaciji sa vršnjacima i odraslima, da nauči da kreira i realizuje fascinantne ciljeve, ukoliko mu nedostaje motivacija i samopouzdanje, ukoliko želite da nauči kako da upravlja svojim vremenom i emocijama, onda su naše edukacije pravi izbor za vas!

Inspirišemo i podržavamo decu i mlade da razviju svoj puni potencijal i sa lakoćom savladaju izazove odrastanja, dok kreiraju život svojih snova. Uspeh i sreća se uče!

Kada se odrasli upoznaju sa NLP-om, njihova uobičajena reakcija je: “ Da sam ovo znao/la ranije!”U današnjem složenom i takmičarski nastrojenom svetu, mladima su više nego ikada ranije potrebne veštine i resursi kako bi se zaštitili dok kreiraju život svojih snova. Pre svega potrebno je da otkruju šta je njima zaista važno, da nauče da uspostave mentalnu i emocionalnu ravnotežu i da nauče kako da postave prave ciljeve. Za ovo ne postoji bolji “set alata” od Neuro Lingvističkog Programiranja (NLP).

NEKI OD CILJEVA NAŠIH TRENINGA I RADIONICA:

U cilju ostvarenja naše misije, gradimo jake veze sa roditeljima, školama, obrazovnim sistemom i društvom u celini.

Specifičan način podučavanja kroz priče, metafore, životne primere, praktične vežbe. Ono što mladi posebno vole na našim treninzima su grupne aktivnosti, komunikacija sa vršnjacima, praktične vežbe, rad u paru, razne igre, kvizovi, crtanje, razmena sa vršnjacima. Podstičemo ih da govore o određenim temama, da slobodno izraze svoje mišljenje uz uvažavanje njihovih vrednosti. Kroz pažljivo osmišljena pitanja, mladi se podstiču na kreativno razmišljanje, nove uvide, promenu perspektive i međusobnu razmenu ideja. Na dubljem nivou, često nesvesno oni razmišljaju o svojim kvalitetima i sposobnostima, otključavaju resurse iznutra. Razmišljaju o mogućnostima za uspeh iz različitih uglova. Počinju putovanje samospoznaje i uče kako da koriste svoj um da usvoje nove korisnije načine razmišljanja i poimanja sveta. Zahvaljujući NLP-u mladi brzo uočavaju nove mogućnosti i šanse za sebe. Uče brže i efikasnije. Oni prolaze kroz lično iskustvo, rade na željenoj promeni, uspostavljaju odnose uvažavanja i saradnje uz podršku i superviziju trenera. Treninzi i radionice se realizuju u energičnom i stimulativnom okruženju za učenje.

Podržimo mlade da savladaju izazove koje nosi period odrastanja i kreiraju život kakav žele!

Ja sam Iva Pavlović Pušica,

Profesionalni Coach, NLP Master (Internacionalne Asocijacije za NLP – IANLP i ECA – Evropske Asocijacije za Coaching) i Energetski psiholog. Edukovala sam se i usavršavala kod najpriznatijih NLP i stručnjaka iz oblasti psihologije i ličnog razvoja kao što su Slavica Squire, zatim Charles Faulkner – USA, Bernd Isert – Nemačka, Stephen Gilligan, Ph.D – USA, Dr Lea i Aleksandar Imširagić, Dr John Demartini – USA, Dr Shefali Tsabary– USA…

Kroz grupne i individualne programe pomažem deci i roditeljima da sa lakoćom savladaju izazove odrastanja i unaprede sopstveni život.

o-meni

Profesor sam ekonomske grupe predmeta sa višegodišnjim iskustvom u primeni nlp tehnika, veština i znanja u podučavanju i vaspitanju mladih. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru marketing. Osnivač sam Centra za edukaciju i lični razvoj NLP za mlade.  Majka sam dvoje dece.

Edukovala sam se i usavršavala iz sledećih oblasti: Neurolingvističko programiranje (NLP), Coaching, Energetska psihologija, Menadžment znanja i razvoj ličnih sposobnosti u srednjim školama, Motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama, Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja, Komunikacija u nastavnom procesu i u odnosu sa partnerima srednjih škola, Kako raditi sa roditeljima?, Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia), Creativity inspires both teachers and students, Influental Presentation, Coaching Unlimited, Points of You, Generative Coaching, Conscious parenting, Parent Reboot…

1
Godina
Iskustva

Kroz moje devetnaestogodišnje iskustvo u podučavanju dece i mladih radila sam sa više hiljada učenika, studenata i roditelja u školi i privatnoj praksi. U svom svakodnevnom radu primenjujem NLP i coaching tehnike, veštine i znanja, najnovija saznanja iz psihologije, kao i tehnike superučenja. Autor sam i realizator prve NLP edukacije za rad sa decom i tinejdžerima u Srbiji, prvog NLP Treninga za decu i tinejdžere, kao i mnogobrojnih tematskih radionica za decu, tinejdžere, studente, nastavnike i roditelje. Kao Profesionalni Coach nastojim da kroz individualan rad podržim i inspirišem klijenta da razvije svoje resurse i sposobnosti kako bi postigao cilj ili željenu promenu.

Verujem da svako poseduje ogroman potencijal za rast i razvoj. S obzirom na neverovatne mogućnosti koje NLP nudi, verujem da bi trebalo da se izučava u školama.
Roditeljima i nastavnicima su takođe potrebna NLP znanja i veštine, kako bi na pravi način komunicirali sa decom i mladima i kako bi podsticali njihov razvoj.

Podržimo mlade da savladaju izazove koje nosi period odrastanja i kreiraju život svojih snova!

Verujem da svako poseduje ogroman potencijal za rast i razvoj. S obzirom na neverovatne mogućnosti koje NLP nudi, verujem da bi trebalo da se izučava u školama.
Roditeljima i nastavnicima su takođe potrebna NLP znanja i veštine, kako bi na pravi način komunicirali sa decom i mladima i kako bi podsticali njihov razvoj.

Podržimo mlade da savladaju izazove koje nosi period odrastanja i kreiraju život svojih snova!

FOTOGRAFIJE SA NAŠIH RADIONICA I TRENINGA: