Napredni trening NLP za tinejdžere

Otključajte svoj potencijal, oslobodite svoju urođenu kreativnost i ostvarite svoje snove!

Ukoliko želite da vaš tinejdžer usavrši svoje NLP veštine i tehnike superučenja, onda je ovaj trening pravi izbor za nju/ njega. Napredni Trening NLP za tinejdžere podrazumeva da je vaše dete već usvojilo osnovne NLP principe, veštine i tehnike superučenja i da je spremno da proširi svoja znanja, usvoji nove veštine, unapredi svoje sposobnosti i postane još uspešnije, srećnije i zadovoljnije.

Napredni Trening NLP za tinejdžere je drugi nivo NLP edukacije tokom kojeg se produbljuje sadržaj naučen na prvom nivou, obrađuju se i nove teme, postiže se dublje razumevanje i primena NLP metodologije i tehnika superučenja. Vaš tinejdžer će naučiti nove kreativne i zabavne metode za postizanje izuzetnih rezultata i željene promene u školi, sportu, međuljudskim odnosima i svakodnevnom životu.

ZAŠTO POHAĐATI?

Na Naprednom Treningu NLP za tinejdžere deca povezuju, proširuju i automatski koriste NLP tehnike i tehnike superučenja naučene na Osnovnom Treningu NLP za tinejdžere. Takođe, stiču i nova znanja, uče nove NLP veštine, tehnike superučenja i superpamćenja, razvijaju svoju kreativnost, svoje sposobnosti i potencijal. Ovaj program je osmišljen sa ciljem da podrži decu da prevaziđu svoja ograničenja i naprave pozitivne promene, da razviju veštine koje su im potrebne za lični i profesionalni uspeh u budućnosti, da kreiraju život svojih snova – na vreme.

Oslobađanje kreativnosti, integracija leve i desne strane mozga, nov pogled na svet i sopstveni život dodatni su benefiti ovog programa. Na zabavan način, kroz igru mladi postavljaju sebi bitna pitanja o svom životu, uče da sagledaju izazove iz nove perspektive, usvajaju nove načine razmišljanja, uče da usmere pažnju na ono što je za njih najznačajnije.

Ova edukacija će ih inspirisati i pokrenuti da unaprede svoj život u svim segmentima koji su njima važni.
Napredni Trening NLP za tinejdžere je ciklus edukativnih radionica koje se održavaju jedanput nedeljno tokom perioda od šest meseci (šest modula). Radionice su interaktivne i atmosfera na radionicama je zabavna, topla i podržavajuća. Na svakoj radionici deca dobijaju korisna učenja, konkretne, praktične tehnike i alate koje mogu primeniti odmah u svom svakodnevnom životu, a koje mogu koristiti tokom čitavog života.

VAŠE DETE ĆE NAUČITI:

Da razvije kreativno razmišljanje – efikasnije učenje, nove ideje, rešavanje problema
Da integriše viziju i ciljeve i pokrene se na akciju
Veštine prezentovanja i javni nastup
Da uspostavi odlične međuljudske odnose sa porodicom, prijateljima, odraslima
Kako da negativne emocije i destruktivno ponašanje zameni pozitivnim i konstruktivnim
Napredne tehnike za superučenje
Da upravlja stresom i konfliktima
Da bude u balansu
Kako da osvesti i promeni ograničavajuća uverenja
Kako da reši unutrašnje konflikte
Da bude istrajno u procesu promene
Da razvije fokus i samokontrolu
Kako da pronađe resurse i upotrebi ih tamo gde su najpotrebniji
Da inspiriše i pokrene druge
Da prepozna nove mogućnosti
Da sagleda sebe i druge iz različitih perspektiva
Da se oslobodi loših navika i usvoji nove zdrave navike, nove načine razmišljanja i ponašanja

NAPREDNI TRENING NLP ZA TINEJDŽERE – NEKE OD TEMA:

  1. modul – Programirajte svoj uspeh
  2. modul – Superučenje i Superpamćenje
  3. modul – Napredne veštine komunikacije
  4. modul – Balans i upravljanje emocijama 
  5. modul – Javni nastup i veštine prezentovanja
  6. modul – Strategije uspeha

Za više informacija o ovim temama kliknite OVDE

SERTIFIKAT

Na poslednjem, šestom modulu integrišemo stečena znanja i veštine. Svako dete po završenoj edukaciji, nakon testiranja i prezentacije na određenu temu dobija sertifikat o uspešno završenom Naprednom Treningu NLP za tinejdžere. Za dobijanje sertifikata testiramo nivo znanja i veštine praktično i pismeno. Nakon toga svako dete i roditelj dobijaju  povratnu informaciju  o tome koliko je uspešno savladan program. Po završetku treninga i dalje pružamo podršku deci da stečena znanja i veštine nastave da primenjuju u praksi. Sve navedene teme se tokom edukacije opširno obrađuju, demonstriraju i vežbaju, tako da je potrebno  minimalno dodatno angažovanje pred
sertifikaciju.

NAPREDNI TRENING NLP ZA TINEJDŽERE JE NAMENJEN:

  • Mladima od 12 do 18 godina koji su uspešno završili prvi nivo edukacije
  • Rad u malim grupama

ŠTA SVE DOBIJATE:

24 radionice za tinejdžere
6 termina vežbi
6 radionica za roditelje
20% popusta na coaching sesije
Podršku u zatvorenoj grupi
Pisani materijal i radne listove

Autor i realizator radionica: Iva Pavlović Pušica

Iva Pavlović Pušica je osnivač Centra za edukaciju i lični razvoj NLP za Mlade, profesionalni Coach specijalizovan za rad sa decom i mladima, NLP Master, profesor. Iva je profesionalac sa devetnaestogodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima u formalnom i neformalnom obrazovanju. Autor je i realizator prvog NLP Treninga za decu i tinejdžere u Srbiji i prve NLP obuke za rad sa decom i tinejdžerima.

Datumi održavanja:

Od 19. septembra 2024. do 27. marta 2025.  svakog četvrtka od 20h – 22h

Rezervišite svoje mesto na vreme! Broj mesta je ograničen. Putem telefona: 062/281-746 Ili putem e-maila: office@nlpzamlade.rs

Moduli traju po četiri nedelje i cena ovih modula iznosi  135 €  (po modulu).

Odobravamo vam popust za uplate u celosti, kao i popust za više dece.